Vertegenwoordiging in België

Geef uw mening over de toekomst van de Europese Unie

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Europa in de komende jaren? Hoe zal de Europese unie er uitzien in 2030? Wilt u meer of minder Europa? Wat is voor u de hoogste prioriteit?

Geef uw mening door:

- de online-raadpleging te beantwoorden12 vragen over de toekomst van Europa voorbereid door een panel van 96 burgers uit de 27 lidstaten.

Deze online-raadpleging duurt tot de EU-top in Sibiu, Roemenië, die gepland is voor 9 mei 2019, net voor de Europese verkiezingen op 26 mei 2019.

- deel te nemen aan de burgerraadplegingen in België.

Vindt al de datums van de raadplegingen op deze site.

De sluitingen van deze burgerraadplegingen zullen worden weergegeven in een samenvattend verslag dat België aan de andere Europese landen zal voorleggen tijdens de Europese Raad van december 2018.

Het initiatief wordt samen geleid door de FOD Buitenlandse en Europese Zaken, de Kanselarij van de Eerste Minister, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en een aantal andere actoren op alle niveaus.

Wilt u een burgerraadpleging organiseren?

1) Waarom en hoe een burgerraadpleging organiseren? Gebruiksaanwijzingen

2) Een bijeenkomst voor een burgerraadpleging voorstellen in uw gemeente, dorp, vereniging. Gelieve het aanvraagformulier invullen.

3) Indien u een burgerraadpleging hebt georganiseerd, vragen wij u ons dit te laten weten door het feedbackformulier in te vullen.