Vertegenwoordiging in België

Financiering in het kader van het EU-investeringsplan

Het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen © Europese Unie

Ben je als ondernemer op zoek naar financiering? Dan is het Europees Investeringsplan wellicht interessant voor jou.

Wat is het Europees Investeringsplan?

Het investeringsplan wil investeren in de reële economie gemakkelijker maken. Om dat te bereiken wil de Commissie met dit plan:

 • Via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) borg staan voor een deel van de risico’s die investeerders nemen.
 • Bestaande of potentiële investeringsprojecten meer zichtbaarheid geven en technische ondersteuning bieden.
 • Een investeringsvriendelijk klimaat scheppen via hervormingen in de interne markt op Europees en nationaal niveau.

Het laatste nieuw over het investeringsplan voor de EU vindt u terug op de volgende link: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_nl

Hoe kan een bedrijf van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) gebruik maken?

De Europese Commissie werkt hiervoor samen met de Europese Investeringsbank (EIB). Lees er hier meer over: http://www.eib.org/products/clients.htm

 1. Voor infrastructuurprojecten:

  Indien de benodigde bijdrage van de EIB meer dan €25 miljoen bedraagt kan de publieke of particuliere projectontwikkelaar rechtstreeks contact opnemen met de EIB via dit formulier


  Onder €25 miljoen moeten projecten in platformen voor co-investeringen (van kaderleningen tot specifieke middelen) worden samengevoegd voordat ze aan de EIB kunnen worden voorgelegd.
 2. Voor KMO/midcap bedrijven:

- Het KMO-deel wordt geïmplementeerd via het EIF (Europees Investeringsfonds, een voor KMO’s bestemde EIB-dochter)

- KMO’s die meer dan €7 miljoen nodig hebben kunnen rechtstreeks contact opnemen met de EIB. Kleinere projecten verlopen via financiële tussenpersonen. Hierbij de lijst van tussenpersonen voor België.

Hoe kan een bedrijf middels het investeringsplan op zoek naar private investeerders?

Projecten moeten naar het Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) worden gezonden.

Om in aanmerking te komen, moeten projecten:

 • Ten minste €10 miljoen bedragen
 • Binnen drie jaar na indiening bij het EIPP van start gaan
 • Door een in een EU-land gevestigde publieke of private rechtspersoon worden gepromoot
 • Voldoen aan alle toepasselijke EU- en nationale wetgeving

Hoe kan een particuliere initiatiefnemer via het investeringsplan technische ondersteuning krijgen?

Hij moet contact opnemen met het Europees investeringsadviescentrum.  Dit centrum biedt toegang tot ruime ondersteuning voor projecten en investeringen. Het is in contact met cliënten tijdens alle fasen van het projecten, heel vroeg tijdens de projectidentificatie, via de planning en de voorbereiding tot en met de uitvoering. Via het adviescentrum beschikbare diensten omvatten ondersteuning bij de projectontwikkeling tijdens alle fasen van de projectcyclus (van voorbereidende haalbaarheidsstudies tot financiering), evenals vroegtijdig of beleidsadvies over marktstudies, sectorstrategieën en projectdoorlichting.

Ook financieel advies

Er wordt ook financieel advies gegeven om bedrijven beter in staat te stellen adequate financieringsbronnen te benaderen. Meer horizontale bijstand is beschikbaar via methodologische en processturing en opleidingen over een aantal onderwerpen met betrekking tot investeringsprojecten (bv. het aanbestedingsproces, kosten-batenanalyse enz.), toegang tot financiering en het gebruik van EU-fondsen.

Belgische aanspreekpunten zijn:

Het EIB kantoor in België: http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ue/belgium.htm?lang=en

Het Europese Investeringsfonds heeft akoorden afgesloten met de volgende tussenpersonen of fondsen in België: Sowalfin S.A., Participatiefonds Vlaanderen N.V., ING België S.A/N.V. en Belfius.