Vertegenwoordiging in België

De Europese fondsen in Wallonië

De Europese fondsen in Wallonië

Hoewel heel het Waalse grondgebied kan genieten van de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt Wallonië in twee gebieden verdeeld:

  • de provincies Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg;
  • de provincie Waals-Brabant.

Voor de periode 2014-2020, ontvangt Wallonië ongeveer € 681 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Franse Gemeenschap van België ontvangt ongeveer € 614 miljoen van het Europees Sociaal Fonds, met inbegrip van € 36.6 miljoen van het initiatief voor de tewerkstelling van jongeren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt € 51 miljoen van het Sociaal Fonds, met inbegrip van € 11.7 miljoen voor de tewerkstelling van jongeren. De Duitstalige Gemeenschap ontvangt € 11 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling co-financiert projecten om het concurrentievermogen en innovatiepotentieel van Waalse bedrijven te versterken. Andere doelstellingen zijn de bevordering van duurzame ontwikkeling en van slimme en inclusieve steden, de ondersteuning van de overgang naar een koolstofarm Wallonië en een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door middel van levenslang leren.

Het Europees Sociaal Fonds van de Franse Gemeenschap van België investeert in de duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren en van mensen met een achterstandspositie en in de verbetering van het onderwijs.

Het Sociaal Fonds voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als doel de toegang tot werk voor iedereen te bevorderen, discriminatie te bestrijden en een betere integratie van de meest achtergestelde groepen – in het bijzonder de jeugd – mogelijk te maken.

Het Sociaal Fonds van de Duitstalige Gemeenschap beoogt de inzetbaarheid van langdurig werklozen, oudere werkzoekenden en mensen met een handicap te verbeteren.

Voor meer informatie: