Vertegenwoordiging in België

Wie zijn wij?

Over ons

De Vertegenwoordiging is het plaatselijke bureau van de Europese Commissie in België en is gevestigd in Brussel.

Onze taak is:

  • uitleg te geven over de gevolgen van het EU-beleid in België voor u
  • informatie te geven aan de overheden en andere betrokkenen in België over de EU
  • voorlichting te geven aan de pers en media in België over ontwikkelingen in het EU-beleid
  • op te treden als spreekbuis voor de Europese Commissie in België
  • verslag uit te brengen aan de Commissie in Brussel over belangrijke politieke, economische en sociale ontwikkelingen in België

De Commissie heeft Vertegenwoordigingen in alle 28 EU-landen en regionale kantoren in Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburgh, Marseille, Milaan, München en Wrocław.