Navigation pathList of infringements

Status

Type of infringement

Uimhir sárúcháin INFR(nnnn)nnnn
Dáta an chinnidh ó      go
Cineál cinnidh
Preasráitis/Meabhrán
Tír
Réimse beartais / Roinn atá i gceannas
Teideal
   
Uimhir sárúcháin Dáta an chinnidh Cineál cinnidh Preasráitis Meabhrán Tír Réimse beartais / Roinn atá i gceannas Teideal Ar bun Cásanna neamhchumarsáide
NB: Leis an uirlis seo ní féidir teacht ar phreaseisiúintí ná meabhráin a eisíodh roimh an 17/1/2012. Is féidir teacht orthu sa bhunachar preaseisiúintí