Navigation pathСписък с нарушения

Статус

Вид нарушение

Номер на нарушението INFR(nnnn)nnnn
Дата на решението от      до
Вид решение
Съобщение за пресата/Информационна бележка
Страна
Област на политиката / Отговорен отдел
Заглавие
   
Номер на нарушението Дата на решението Вид решение Съобщение за пресата Информационна бележка Страна Област на политиката / Отговорен отдел Заглавие Текущи Производства за липса на уведомяване
Моля, обърнете внимание, че съобщения за медиите и информационни бележки, издадени преди 17.1.2012 г., не са пряко достъпни чрез този инструмент, но можете да ги намерите в базата данни със съобщения за медиите.