Navigation pathZoznamy porušení

Stav

Typ porušenia

Číslo porušenia rrrrčččč
Dátum rozhodnutia od      do
Typ rozhodnutia
Tlačový správ/Oznam
Členský štát
Oblasť politiky/Zodpovedný odbor
Názov