Navigation pathZoznamy porušení

Stav

Typ porušenia

Číslo porušenia INFR(nnnn)nnnn
Dátum rozhodnutia od      do
Typ rozhodnutia
Tlačový správ/Oznam
Štát
Oblasť politiky/Zodpovedný odbor
Názov