Navigation pathList of infringements

Status

Type of infringement

Uimhir sárúcháin INFR(nnnn)nnnn
Dáta an chinnidh ó      go
Cineál cinnidh
Preasráitis/Meabhrán
Tír
Réimse beartais / Roinn atá i gceannas
Teideal