Navigation pathRikkumiste loetelu

Staatus

Rikkumise liik

Rikkumise number INFR(nnnn)nnnn
Otsuse kuupäev alates      kuni
Otsuse liik
Pressiteade/Teabekiri
Riik
Poliitikavaldkond / Vastutav osakond
Pealkiri