Navigation pathSeznamy porušení

Stav

Typ porušení

Číslo řízení rrrrčččč
Datum rozhodnutí od      do
Druh rozhodnutí
Tisková zpráva/Zpráva
Členský stát
Oblast politiky / Odpovědný útvar
Název