Navigation pathRikkumiste loetelu

Staatus

Rikkumise liik

Rikkumise number aaaannnn
Otsuse kuupäev alates      kuni
Otsuse liik
Pressiteade/Teabekiri
Liikmesriik
Poliitikavaldkond / Vastutav osakond
Pealkiri
   
Rikkumise number Otsuse kuupäev Otsuse liik Pressiteade Teabekiri Liikmesriik Poliitikavaldkond / Vastutav osakond Pealkiri Avatud Teatamata jätmise juhtumid
Enne 17. jaanuari 2012 avaldatud pressiteated ja teabekirjad ei ole selle vahendi kaudu kättesaadavad. Neid saab otsida pressiteadete andmebaasist.