Överträdelseförfaranden

Snabb lösning

Om kommissionen upptäcker en överträdelse eller får in en anmälan försöker vi snabbt lösa det underliggande problemet i dialog med medlemslandet (EU Pilot-projektet).

Landet kan då bidra med mer fakta eller rättslig information. Målet är att hitta en snabb lösning i enlighet med EU-lagstiftningen för att undvika ett formellt överträdelseförfarande.

Formellt förfarande

Om medlemslandet inte håller med kommissionen eller inte kommer till rätta med den misstänkta överträdelsen av EU-rätten kan kommissionen inleda ett formellt överträdelseförfarande. Det omfattar flera steg som föreskrivs i fördragen:

1. Formell underrättelse
  • Kommissionen uppmanar landet att yttra sig om den bristande efterlevnaden inom högst två månader.
2. Motiverat yttrande
  • Inget svar? Otillfredsställande svar? Kommissionen motiverar varför den anser att landet har brutit mot EU-rätten.
  • Landet har högst två månader på sig att uppfylla kraven.
3. Talan vid EU-domstolen
  • Inget svar? Otillfredsställande svar? Kommissionen ber EU-domstolen att inleda ett domstolsförfarande.
  • Det går sällan så här långt. De senaste åren har cirka 85 procent av ärendena lösts innan de gått till domstol.
  • Om ett medlemsland inte har anmält åtgärder för att införliva ett direktiv, kan kommissionen i detta skede begära att domstolen utdömer ett standardbelopp och/eller böter.
4. Dom från EU-domstolen
  • EU-domstolen beslutar om landet har brutit mot EU-rätten. Det tar i genomsnitt två år.
  • Landet ansvarar för att anpassa sin lagstiftning eller praxis och lösa tvisten så fort som möjligt.
5. Ärendet lämnas tillbaka till EU-domstolen
  • Uppfyller landet ändå inte sina skyldigheter? Kommissionen skickar en ny formell underrättelse.
  • Inget svar? Otillfredsställande svar? Kommissionen kan lämna tillbaka ärendet till domstolen och föreslå ett standardbelopp och/eller böter.

Beslut och årsrapporter

Rättslig grund

Ekonomiska påföljder English (en)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?