Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Szybkie rozwiązanie problemu

Jeżeli Komisja stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów UE, lub zostanie złożona skarga w sprawie naruszenia, Komisja stara się szybko rozwiązać problem z udziałem zainteresowanego państwa członkowskiego w drodze zorganizowanego dialogu (EU Pilot).

Państwa członkowskie mogą dostarczyć dalszych informacji faktycznych lub prawnych na temat potencjalnego przypadku naruszenia prawa Unii – celem jest tutaj szybkie znalezienie rozwiązania, które byłoby zgodne z prawem UE, a tym samym uniknięcie konieczności wszczęcia oficjalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

Oficjalne postępowanie

Jeżeli państwo członkowskie nie zgadza się z Komisją lub nie zastosuje rozwiązania, którego celem jest skorygowanie naruszenia prawa UE, Komisja może wszcząć formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Postępowanie obejmuje kilka przewidzianych w traktatach etapów, z których każdy jest określony w formalnej decyzji. Są to:

1. Wezwanie do usunięcia uchybienia
  • Komisja zwraca się do rządów krajowych o przekazanie uwag na temat naruszenia w terminie do dwóch miesięcy.
2. Uzasadniona opinia
  • Brak odpowiedzi Odpowiedź niezadowalająca Komisja komunikuje rządom krajowym, dlaczego uważa, że państwo członkowskie naruszyło przepisy UE.
  • Rząd krajowy ma dwa miesiące na skorygowanie sytuacji.
3. Przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości
  • Brak odpowiedzi Odpowiedź niezadowalająca Komisja zwraca się do Trybunału o wszczęcie postępowania sądowego.
  • Z reguły sprawy nie zachodzą aż tak daleko. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 85 proc. spraw znalazło rozwiązanie na wcześniejszych etapach.
  • Jeżeli państwo członkowskie nie powiadomi Komisji o tym, jakie działania podjęło w celu wdrożenia dyrektywy, może ona na tym etapie zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie opłaty ryczałtowej lub kary pieniężnej.
4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
  • Średnio po dwóch latach Trybunał decyduje, czy państwo członkowskie naruszyło przepisy UE.
  • Rząd krajowy musi jak najszybciej skorygować przepisy lub zmienić sposób postępowania oraz rozwiązać pierwotny problem.
5. Ponowne przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości
  • Państwo członkowskie wciąż postępuje niezgodnie z przepisami. Komisja wysyła kolejne wezwanie do usunięcia uchybienia.
  • Brak odpowiedzi Odpowiedź niezadowalająca Komisja może ponownie skierować sprawę do Trybunału i proponuje nałożenie opłaty ryczałtowej lub kary pieniężnej.

Decyzje i sprawozdania roczne

Podstawa prawna

Kary finansowe English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?