Inbreukprocedures

Snelle afwikkeling

Als de Commissie een mogelijke overtreding van de EU-wetgeving vaststelt of een klacht ontvangt, probeert zij het onderliggende probleem snel op te lossen via een gestructureerde dialoog (EU Pilot) met de betrokken lidstaat.

De lidstaten mogen dan meer feitelijke of juridische informatie over de kwestie geven en kunnen zo een formele inbreukprocedure voorkomen.

Formele procedure

Als de lidstaat het niet eens is met de Commissie of de vermoede inbreuk op de EU-wetgeving niet rechtzet, kan de Commissie een formele inbreukprocedure starten. Deze omvat een aantal stappen, die zijn vastgesteld in de Verdragen en telkens in formele besluiten:

1. Ingebrekestelling
  • De Commissie verzoekt de nationale regering om binnen twee maanden (of sneller) te reageren.
2. Met redenen omkleed advies
  • Geen antwoord? Onbevredigend antwoord? De Commissie somt de redenen op waarom zij van mening is dat de lidstaat de EU-wetgeving niet naleeft.
  • De lidstaat heeft twee maanden (of minder) om zijn wetgeving aan te passen.
3. Verwijzing naar het Hof van Justitie
  • Geen antwoord? Onbevredigend antwoord? De Commissie verzoekt het Hof een contentieuze procedure in te leiden.
  • Meestal komt het niet zover. De voorbije jaren werd meer dan 85% van de zaken opgelost vóór de contentieuze fase.
  • Als een lidstaat de maatregelen tot uitvoering van een richtlijn niet meedeelt, kan de Commissie in dit stadium het Hof van Justitie verzoeken een forfaitaire som en/of een dwangsom op te leggen.
4. Arrest van het Hof van Justitie
  • Na gemiddeld 2 jaar beslist het Hof of de lidstaat een inbreuk heeft gepleegd op het EU-recht.
  • De nationale regering moet dan haar wetten of praktijken aanpassen en zo het oorspronkelijke probleem zo spoedig mogelijk oplossen.
5. Tweede verwijzing naar het Hof van Justitie
  • De lidstaat geeft nog altijd niet toe? De Commissie stuurt een nieuwe ingebrekestelling.
  • Geen antwoord? Onbevredigend antwoord? De Commissie kan de zaak opnieuw aan het Hof voorleggen en een forfaitaire som en/of dwangsom voorstellen.

Besluiten en jaarlijkse verslagen

Rechtsgrondslag

Financiële sancties English (en)

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?