Pažeidimo nagrinėjimo procedūra

Išankstinis ginčų sprendimas

Jei Komisija nustato, kad galėjo būti pažeista ES teisė, arba tai nurodoma skunde, Komisija bando greitai išspręsti problemą su atitinkama valstybe nare pasitelkusi struktūrinį dialogą (sistema „EU Pilot“).

Valstybės narės gali pateikti kitos faktinės arba teisinės informacijos dėl galimo Sąjungos teisės pažeidimo atvejo. Taip siekiama greitai rasti sprendimą, kuris atitiktų ES teisę, ir tokiu būdu išvengti oficialios pažeidimo nagrinėjimo procedūros būtinybės.

Oficiali procedūra

Jeigu valstybė narė nesutinka su Komisija arba netaiko sprendimo, kad ištaisytų įtariamą ES teisės pažeidimą, Komisija gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Ją sudaro keli Sutartyse numatyti etapai, kurių kiekvienas yra nustatytas oficialiame sprendime.

1. Oficialus pranešimas
  • Komisija prašo valstybės narės vyriausybės ne vėliau kaip per 2 mėnesius pateikti pastabas dėl neatitikties problemos.
2. Pagrįsta nuomonė
  • Negaunamas atsakymas? Netenkinantis atsakymas? Komisija nurodo priežastis, kodėl ji mano, kad valstybė narė pažeidė ES teisę.
  • Valstybės narės vyriausybė ne vėliau kaip per 2 mėnesius turi užtikrinti atitiktį.
3. Kreipimasis į Teisingumo Teismą
  • Negaunamas atsakymas? Netenkinantis atsakymas? Komisija prašo Teismo pradėti teisminę procedūrą.
  • Šis etapas pasiekiamas retai. Per pastaruosius kelerius metus daugiau kaip 85 % atvejų buvo išspręsti iki teisminio etapo.
  • Jeigu valstybė narė nepraneša apie direktyvos įgyvendinimo priemones, šiame etape Komisija gali prašyti Teisingumo Teismo skirti sumokėti vienkartinę sumą ir (arba) baudą.
4) Teisingumo Teismo sprendimas
  • Po vidutiniškai 2 metų Teismas nusprendžia, ar valstybė narė pažeidė ES teisę.
  • Valstybės narės vyriausybė yra atsakinga už kuo greitesnį savo teisės aktų arba praktikos pritaikymą ir pradinio ginčo išsprendimą.
5) Bylos grąžinimas į Teisingumo Teismą
  • Valstybė narė vis dar neužtikrina atitikties? Komisija siunčia kitą oficialų pranešimą.
  • Negaunamas atsakymas? Netenkinantis atsakymas? Komisija gali klausimą vėl pateikti Teismui ir siūlo skirti sumokėti vienkartinę sumą ir (arba) baudą.

Sprendimai ir metinės ataskaitos

Teisinis pagrindas

Finansinės sankcijos English (en)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?