Rikkomistapaukset

Varhaisessa vaiheessa tapahtuva sovittelu

Jos Euroopan komissio havaitsee tai saa tietoonsa EU-lainsäädännön mahdollisen rikkomistapauksen, se pyrkii pikaisesti ratkaisemaan ongelman kyseisen jäsenmaan kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun (EU Pilot) avulla.

Jäsenmaa voi toimittaa tapausta koskevia täydentäviä tosiseikkoja tai oikeudellisia tietoja, jotta voidaan löytää pikainen EU:n lainsäädännön mukainen ratkaisu ja siten välttää virallisen rikkomusmenettelyn aloittaminen.

Virallinen rikkomusmenettely

Jos jäsenmaa ei ole samaa mieltä komission kanssa tai ei kykene panemaan täytäntöön menettelyä, jolla ratkaistaan EU-lainsäädännön epäilty rikkominen, komissio voi käynnistää virallisen rikkomusmenettelyn. Menettelyyn sisältyy useita perussopimusten mukaisia toimia, joista jokaisesta tehdään virallinen päätös:

1. Virallinen ilmoitus
  • Komissio kehottaa jäsenmaan hallitusta esittämään kommenttinsa kyseisestä EU-oikeuden soveltamiseen liittyvästä ongelmasta enintään 2 kuukauden kuluessa.
2. Perusteltu lausunto
  • Jos komissio ei saa vastausta tai vastaus on epätyydyttävä, se esittää syyt, joiden vuoksi se katsoo, että jäsenmaa on rikkonut EU-lainsäädäntöä.
  • Jäsenmaan hallituksella on enintään 2 kuukautta aikaa ryhtyä komission lausunnon edellyttämiin toimiin.
3. Asian vieminen Euroopan unionin tuomioistuimeen
  • Jos komissio ei saa vastausta tai vastaus on epätyydyttävä, se pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta aloittamaan oikeudenkäyntimenettelyn.
  • Vain harvoin joudutaan menemään näin pitkälle. Viime vuosina yli 85 % tapauksista on voitu ratkaista ennen oikeudenkäyntimenettelyä.
  • Jos jäsenmaa ei ole ilmoittanut toimenpiteistä direktiivin täytäntöönpanemiseksi, komissio voi tässä vaiheessa pyytää tuomioistuinta määräämään kiinteämääräisen hyvityksen ja/tai uhkasakon.
4. Euroopan unionin tuomioistuimen päätös
  • Tuomioistuin päättää, onko jäsenmaa rikkonut EU-lainsäädäntöä. Käsittelyaika on keskimäärin noin 2 vuotta.
  • Jäsenmaan hallituksen on mukautettava maan lakeja ja käytäntöjä ja ratkaistava alkuperäinen kiistakysymys mahdollisimman pian.
5. Asian vieminen uudestaan Euroopan unionin tuomioistuimeen
  • Jos jäsenmaa ei edelleenkään noudata tuomioistuimen päätöstä, komissio lähettää toisen virallisen huomautuksen.
  • Jos komissio ei saa vastausta tai vastaus on epätyydyttävä, se voi palauttaa asian tuomioistuimelle ja ehdottaa kiinteämääräisen hyvityksen ja/tai uhkasakon asettamista.

Päätökset ja vuosikertomukset

Oikeusperusta

Taloudelliset seuraamukset English (en)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.