Traktatbrudsprocedurer

Tidligt forlig

Hvis Kommissionen opdager en mulig overtrædelse af EU-lovgivningen, eller hvis en sådan overtrædelse anmeldes, forsøger Kommissionen at løse det underliggende problem med det berørte medlemsland gennem en struktureret dialog (EU-pilotforsøg).

Medlemslandene kan give yderligere faktuelle eller retlige oplysninger om en potentiel overtrædelse af EU-reglerne – målet er at finde en løsning i overensstemmelse med EU-reglerne og dermed undgå en formel traktatbrudsprocedure.

Formel procedure

Hvis medlemslandet ikke bliver enigt med Kommissionen eller undlader at finde en løsning for at rette op på den formodede overtrædelse af EU-retten, kan Kommissionen indlede en formel traktatbrudsprocedure. Den omfatter en række trin, som er fastsat af traktaterne, og som hver især er nærmere fastsat i en formel afgørelse:

1. Åbningsskrivelse
  • Kommissionen beder den nationale regering om at kommentere på den manglende overholdelse inden for to måneder.
2. Begrundet udtalelse
  • Ingen svar? Utilfredsstilende svar? Kommissionen begrunder, hvorfor den mener, at medlemslandet har overtrådt EU-reglerne.
  • Medlemslandet har op til to måneder til at sørge for overholdelse.
3. Indbringelse for EU-Domstolen
  • Ingen svar? Utilfredsstilende svar? Kommissionen beder Domstolen rejse sag.
  • Det når dog sjældent så vidt. I de seneste år er over 85 % af sagerne blevet løst inden en retssag.
  • Hvis et medlemsland undlader at meddele sine tiltag til gennemførelse af et direktiv, kan Kommissionen på dette stadie bede Domstolen om at pålægge medlemslandet at betale et fast beløb og/eller en tvangsbøde.
4. EU-Domstolens afgørelse
  • Efter gennemsnitligt to år afgør Domstolen, om medlemslandet har overtrådt reglerne.
  • Medlemslandene har ansvaret for at tilpasse sin lovgivning eller praksis og løse den oprindelige tvist så hurtigt som muligt.
5. Indbringelse af sagen for EU-Domstolen igen
  • Medlemslandet overholder fortsat ikke reglerne? Kommissionen sender endnu en åbningsskrivelse.
  • Ingen svar? Utilfredsstilende svar? Kommissionen kan indbringe sagen for Domstolen endnu en gang og foreslå et engangsbeløb og/eller en bødestraf.

Afgørelser og årsberetninger

Retsgrundlag

Finansielle sanktioner English (en)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?