Řízení pro nesplnění povinností

Včasné vypořádání

Pokud Komise sama zjistí porušení práva nebo je jí nahlášeno ve stížnosti, snaží se rychle s dotyčným členským státem dohodnout na odstranění příčiny formou strukturovaného dialogu (EU Pilot).

Členské státy mohou k případu poskytovat další faktické nebo právní informace. Cílem je najít rychlé řešení v souladu s právem EU a zabránit tak řízení o nesplnění povinnosti.

Formální řízení

Pokud členský stát se stanoviskem Komise ohledně podezření nesouhlasí nebo nápravné opatření neprovede, může Komise zahájit formální řízení o porušení práva. To obnáší řadu kroků stanovených Smlouvami a každý z nich má podobu formálního rozhodnutí:

1. Výzva
  • Komise vyzve vládu daného státu, aby se do 2 měsíců k případu vyjádřila.
2. Odůvodněné stanovisko
  • Pokud Komise neobdrží odpověď nebo je odpověď neuspokojivá, Komise ve stanovisku uvede důvody, proč se domnívá, že členský stát porušil právo EU.
  • Vlády mají na nápravu 2 měsíce.
3. Věc předložena Soudnímu dvoru
  • Pokud Komise neobdrží odpověď nebo je odpověď neuspokojivá, Komise požádá Soudní dvůr, aby zahájil soudní řízení.
  • Obvykle se ale věc vyřeší dříve. V posledních letech se více než 85 % případů podařilo vyřešit, aniž by byl nutné zahajovat soudního řízení.
  • Pokud členský stát neoznámí opatření, jimiž se má provést směrnice, Komise může v této fázi požádat Soudní dvůr, aby uložil paušální pokutu a/nebo penále.
4. Rozsudek Soudního dvora
  • V průměru do 2 let Soud rozhodne, zda členský stát unijní právo porušil, či nikoli.
  • Vláda členského státu má povinnost přizpůsobit vnitrostátní předpisy nebo zvyklosti a vyřešit problém co nejdříve.
5. Věc je vrácena Soudnímu dvoru
  • Členský stát nadále nezřídil nápravu? Komise zasílá další výzvu.
  • Pokud Komise neobdrží odpověď, nebo je odpověď neuspokojivá Komise může vrátit věc Soudu a navrhuje paušální pokutu a/nebo penále.

Rozhodnutí a výroční zprávy

Právní základ

Finanční sankce English (en)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?