Hävda dina rättigheter

Klagomålsformulär

På den här sidan kan du skicka in ett klagomål mot ett EU-land som du anser bryter mot EU-lagstiftningen. Formuläret finns på 23 språk. Om du vill byta språk använder du rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

Klagomål är en viktig informationskälla när det gäller att upptäcka eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen.

Efter att ha tagit emot ditt klagomål kommer kommissionen att

  • registrera klagomålet och skicka ett mottagningsbevis inom 15 arbetsdagar
  • handlägga klagomålet inom de följande 12 månaderna (om ärendet är komplicerat kan det ta längre tid)
  • eventuellt föreslå att ärendet ska överföras till en lämplig problemlösningstjänst
  • informera dig om hur ärendet fortskrider.

Tänk dock på att kommissionens åtgärd efter klagomålet troligen inte direkt löser ditt problem:

  1. Kommissionen är inte skyldig att inleda något formellt överträdelseförfarande – även om man anser att ett EU-land har brutit mot lagstiftningen.
  2. En formell uppföljning av klagomålet har alltid ett allmänt syfte – att se till att det aktuella EU-landets lagar helt överensstämmer med EU-lagstiftningen och tillämpas korrekt.
    Om EU-domstolen bekräftar att det skett en överträdelse måste EU-landet i fråga vidta åtgärder.

För att direkt lösa ditt problem eller få kompensation bör du vidta åtgärder i det aktuella landet.

  • Kan ditt problem bara lösas genom att man upphäver ett nationellt beslut? Då måste du vända dig till nationell domstol.
  • Detsamma gäller ansökningar om skadestånd. Endast nationella domstolar har befogenhet att uppmana nationella myndigheter att betala ersättning.

Om du lämnar in ett klagomål till kommissionen påverkar det inte tidsgränserna för att inleda ett rättsligt förfarande enligt nationell lagstiftning.

Behöver du mer råd? Kontakta oss