Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

Skundo dėl ES teisės pažeidimų forma

1. Apie šią skundo formą

Naudodamasis šia forma galite pateikti skundą dėl ES teisės pažeidimo, kurį padarė valstybė narė.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nėra tikėtina, jog Komisijai reaguojant į skundus bus tiesiogiai išspręsta jūsų asmeninė problema.

 1. Komisija neprivalo pradėti oficialių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, net jei mano, kad pažeidimas padarytas.
 2. Jei Komisija imasi oficialių veiksmų dėl jūsų skundo, jos tikslas yra bendras – užtikrinti, kad atitinkamos valstybės narės teisės aktai visiškai atitiktų ES teisę ir būtų taikomi tinkamai.
  Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtina, kad buvo pažeista ES teisė, atitinkama valstybė narė turi imtis veiksmų padėčiai ištaisyti.

Kad jūsų asmeninė problema būtų išspręsta tiesiogiai arba būtų skirta kompensacija, turėtumėte imtis veiksmų vietoje, atitinkamoje valstybėje narėje.

 • Jei jūsų problemai išspręsti reikia, kad būtų panaikintas nacionalinis sprendimas, tai gali padaryti tik nacionaliniai teismai.
 • Jei siekiate kompensacijos už patirtą žalą, tik nacionaliniai teismai turi galią nurodyti jų jurisdikcijai priklausančioms institucijoms ją skirti.

Skundo pateikimas Komisijai nereiškia, kad atidedami terminai imtis teisinių veiksmų pagal nacionalinę teisę.

Jei jums reikia tiesioginio patarimo, galite kreiptis į mūsų užklausų tarnybą.

 • (būtina nurodyti).

Pastaba. Žvaigždute (būtina nurodyti) pažymėtus laukelius užpildyti būtina.

Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą

Atsakomybės ribojimas dėl „Brexit‘o“

 

2. Informacija apie skundo pateikėją

Komisija gali gauti sertifikuotos e. pašto tarnybos (pvz., ...@pec.it) e. laiškus, tačiau dėl techninių priežasčių atsakymų sertifikuotu e. pašto adresu siųsti negalime. Todėl tam, kad galėtume jums atsakyti, skundo formoje turėtumėte nurodyti standartinį e. pašto adresą ir (arba) pašto adresą.

Skundą teikiu (būtina nurodyti):

Atstovo duomenys
Jūsų duomenys / Skundo pateikėjo duomenys

Su kuo Komisijai reikės oficialiai susisiekti visais su jūsų skundu susijusiais klausimais? (Būtina nurodyti).

 

3. Institucijos arba įstaigos, dėl kurios skundžiatės, duomenys

 

4. Nacionalinės priemonės, kurios, kaip įtariama, pažeidžia Europos Sąjungos teisę

Išvardykite konkrečias nacionalines priemones (nacionalinius įstatymus arba kitas reguliavimo ar administracines priemones), kurios, jūsų nuomone, pažeidžia ES teisę, ir nurodykite, kaip jos pažeidžia ES teisę.


Jūsų nuomone, pažeista ES teisė

ES teisės aktai (pvz., Sutartys, reglamentai, direktyvos, sprendimai) arba principai, kuriais grindžiama ES teisė.

Jei nesate tikras, koks ES teisės aktas susijęs, galite kreiptis į tarnybą „Jūsų Europos patarėjas“.


 

5. Problemos aprašymas


Ar atitinkama valstybė narė gauna (arba galėtų ateityje gauti) ES lėšų, susijusių su jūsų skundo klausimu? (Būtina nurodyti).

Ar jūsų skundas susijęs su ES pagrindinių teisių chartijos pažeidimu? (Būtina nurodyti).


 

6. Patvirtinamieji dokumentai

Nurodykite visus patvirtinamuosius dokumentus ir (arba) įrodymus, kuriuos, jei būtų paprašyta, galėtumėte atsiųsti Komisijai.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame etape jokių dokumentų pridėti negalite, tačiau, jei prireiktų, galime su jumis susisiekti ir paprašyti juos atsiųsti.


 

7. Ankstesni bandymai spręsti šią problemą

Pastaba

Vienintelis būdas tiesiogiai išspręsti jūsų asmeninę problemą arba gauti kompensaciją – imtis veiksmų atitinkamoje valstybėje narėje. To negalima pasiekti oficialia pažeidimo nagrinėjimo procedūra, kurią inicijuotų Komisija.

Ar jau ėmėtės veiksmų atitinkamoje valstybėje narėje ir mėginote išspręsti šią problemą? (Būtina nurodyti).

Kokių veiksmų jau ėmėtės? (Būtina nurodyti).

Kodėl nesiėmėte veiksmų savo problemai spręsti atitinkamoje valstybėje narėje? (Būtina nurodyti).

Pastaba

Apsvarstykite galimybę imtis veiksmų atitinkamoje valstybėje narėje. Savo teises galima tiesiogiai ir asmeniškai apginti naudojantis nacionalinėmis skundų teikimo priemonėmis.

Ar jau kreipėtės į kurią nors iš toliau išvardytų ES institucijų ar tarnybų, nagrinėjančių tokio pobūdžio problemas?

Įrašykite savo korespondencijos su Europos Parlamentu nuorodos numerį (formatas – XXXX/MMMM).

Įrašykite savo korespondencijos su Europos ombudsmenu nuorodos numerį (formatas – XXXX/MMMM/AB).

Įrašykite savo korespondencijos su Europos Komisija nuorodos numerį.

Įrašykite savo korespondencijos su SOLVIT nuorodos numerį (formatas – XXXX/MM/CC).

Ar turite žinių apie kokius nors su šiame skunde nurodytais klausimais susijusius veiksmus, kurių būtų imtasi atitinkamoje valstybėje narėje?

 

8. Duomenų peržiūra

Prieš pateikdamas formą Europos Komisijai, peržiūrėkite savo joje įvestus duomenis.

Kad ką nors pakeistumėte, spustelėkite mygtuką „Atgal“ ir grįšite į ankstesnius puslapius.

 

9. Saugos kodas

Įrašykite paveikslėlyje matomą tekstą arba spustelėkite „Naujas kodas“.


 

10. Leidimas

Prašome leisti atskleisti jūsų tapatybę valdžios institucijoms, dėl kurių teikiate skundą.

Šis leidimas neprivalomas, bet kai kuriais atvejais atskleidus jūsų tapatybę mums gali būti lengviau nagrinėti jūsų skundą.

Ar leidžiate Komisijai atskleisti jūsų tapatybę, jai kreipiantis į valdžios institucijas, dėl kurių teikiate skundą? (Būtina nurodyti).

Spustelėkite mygtuką „Pateikti“, kad jūsų skundas būtų išsiųstas Europos Komisijai.

Gavusi jūsų skundą Komisija:

 • jį užregistruos ir patvirtins, kad jį gavo, per 15 darbo dienų,
 • skundą išnagrinės per 12 mėnesių (jei klausimas itin sudėtingas, tai gali užtrukti ilgiau),
 • jei tinkama, pasiūlys jį perduoti nagrinėti pagal tinkamiausią problemų sprendimo mechanizmą,
 • jums praneš apie skundo nagrinėjimo eigą.