Ez az oldal az alábbi nyelveken érhető el:

Panaszbejelentő űrlap az uniós jog megsértésével kapcsolatban

1. A panaszbejelentő űrlappal kapcsolatos tudnivalók

Ezen az űrlapon Ön panaszt nyújthat be, ha úgy véli, hogy valamelyik uniós tagállam megsérti az európai uniós jogot.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a panasza kapcsán hozott európai bizottsági válaszintézkedések valószínűleg nem hoznak közvetlen megoldást az Ön egyedi problémájára:

 1. A Bizottság nem köteles hivatalos kötelezettségszegési eljárást indítani – még akkor sem, ha úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben valóban jogsértés történt.
 2. Ha pedig úgy határoz, hogy hivatalos eljárást indít a panasz kapcsán, akkor is általános cél vezérli: arról kíván gondoskodni, hogy a kérdéses tagállam az uniós joggal teljes mértékben összhangba hozza és megfelelően alkalmazza nemzeti jogszabályait.
  Ha a Bíróság megállapítja a jogsértés tényét, az adott tagállamnak intézkedéseket kell hoznia a jogsértés orvoslása érdekében.

Ahhoz, hogy személyes helyzete közvetlenül rendeződjön, illetve hogy kártérítést kapjon, Önnek helyi szinten, az érintett tagállamban kell lépéseket tennie.

 • Ha a panaszában jelzett probléma megoldásához tagállami határozat érvénytelenítésére van szükség, azt csak tagállami bíróság tudja elrendelni.
 • Ha Ön kártérítésre tart igényt, csak a tagállami bíróságok rendelkeznek hatáskörrel ahhoz, hogy a joghatóságuk alá tartozó hatóságokat kártérítés megfizetésére kötelezzék.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tagállami bíróságokon indítható peres eljárásokra vonatkozó határidőkkel akkor is számolnia kell, ha úgy dönt, hogy a Bizottsághoz fordul panaszával.

Ha Ön személyre szóló tanácsot szeretne kapni, forduljon szakosodott szolgálatunkhoz.

 • (kötelező)

Megjegyzés: A csillaggal (kötelező) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat (brexit)

 

2. A panaszossal kapcsolatos információk

A Bizottság tud fogadni tanúsított e-maileket (például @pec.it domainnevű e-mail-címről érkező üzeneteket), de műszaki okokból nem tud válaszüzenetet küldeni tanúsított e-mail-címekre. Ezért kérjük, hogy a panasztételi űrlapon adjon meg egy szokványos e-mail-címet és/vagy postacímet, hogy válaszolhassunk Önnek.

Kinek a nevében nyújtja be a panaszt? …(kötelező)

A képviselő adatai
Az Ön adatai / A panaszos adatai

Ki fogja az Ön panasza ügyében folytatott levélváltás során hivatalosan tartani a kapcsolatot a Bizottsággal? (kötelező)

 

3. Annak a hatóságnak vagy szervnek az adatai, amelyikre az Ön panasza vonatkozik

 

4. Azok a nemzeti intézkedések, amelyek a panaszos szerint sértik az uniós jogot

Kérjük, sorolja fel azokat a konkrét nemzeti intézkedéseket (nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket), amelyek az Ön megítélése szerint ellentétesek az uniós joggal, és ismertesse, miből gondolja, hogy a kérdéses intézkedések jogsértőek:


A vélelmezett jogsértés tárgyát képező uniós jogszabály(ok)

Adja meg, melyek azok az uniós jogszabályok (pl. szerződések, rendeletek, irányelvek, határozatok), illetve azok az uniós jogszabályokat megalapozó elvek, amelyeket Ön szerint áthágott a kérdéses hatóság/szerv.

Ha nem tudja biztonsággal beazonosítani, melyik uniós jogszabályról van szó, forduljon segítségért az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálathoz.


 

5. A probléma ismertetése


Az érintett EU-ország részesül-e most (vagy várhatóan részesül-e majd a jövőben) uniós finanszírozásban azzal az üggyel kapcsolatban, melynek kapcsán Ön panasszal fordul hozzánk? (kötelező)

Az Ön panasza az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak megsértésével kapcsolatos-e? (kötelező)


 

6. Alátámasztó dokumentumok

Kérjük, sorolja fel azokat az alátámasztó dokumentumokat/bizonyítékokat, amelyeket kérésre el tud küldeni a Bizottságnak.

Figyelem: nincs lehetősége arra, hogy csatolja a kérdéses dokumentumokat az űrlaphoz. Szükség esetén kapcsolatba lépünk majd Önnel, és megkérjük, hogy küldje el őket.


 

7. A probléma megoldása érdekében tett eddigi lépések

Megjegyzés:

Ön csak úgy tudja saját konkrét helyzetét közvetlenül rendezni, illetve csak akkor tud kártérítést kapni, ha az érintett tagállamban tesz lépéseket az ügyben. A Bizottság által kezdeményezett hivatalos kötelezettségszegési eljárás erről nem gondoskodik.

Ön tett-e már lépéseket az érintett tagállamban a probléma megoldása érdekében? (kötelező)

Milyen lépéseket tett már a probléma megoldása érdekében? (kötelező)

Miért döntött úgy, hogy az érintett tagállamban nem tesz lépéseket a probléma megoldása érdekében? (kötelező)

Megjegyzés:

Azt tanácsoljuk Önnek, mérlegelje, nem akar-e az érintett tagállamban lépéseket tenni az ügyben. Az érintett országban rendelkezésére álló panasztételi lehetőségekkel élve személyesen és közvetlenül szerezhet érvényt jogainak.

Fordult-e már az ügyben valamelyik uniós intézményhez vagy más, ilyen jellegű problémákkal foglalkozó szolgálathoz?

Kérjük, adja meg, milyen hivatkozási számon (formátum: XXXX/ÉÉÉÉ) iktatták az Ön levélváltását az Európai Parlamenttel:

Kérjük, adja meg, milyen hivatkozási számon (formátum: XXXX/ÉÉÉÉ/AB) iktatták az Ön levélváltását az európai ombudsmannal:

Kérjük, adja meg, milyen hivatkozási számon iktatták az Ön levélváltását az Európai Bizottsággal:

Kérjük, adja meg, milyen hivatkozási számon (formátum: XXXX/ÉÉ/CC) iktatták az Ön levélváltását a SOLVIT-tal:

Tudomása szerint történt-e valamilyen intézkedés az érintett tagállamban a panaszának tárgyát képező ügyben?

 

8. A beírt adatok ellenőrzése

Kérjük, ellenőrizze a beírt adatokat, mielőtt benyújtja az űrlapot az Európai Bizottságnak.

Ha változtatásokat szeretne eszközölni, a Vissza gomb megnyomásával tud visszamenni az űrlap előző oldalaira.

 

9. Biztonsági ellenőrzés

Írja be az üres mezőbe a képen látható karaktereket, vagy kattintson az „Új kód” opcióra:


 

10. Felhatalmazás

Az Ön hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy felfedhessük személyazonosságát az előtt a hatóság előtt, amellyel szemben Ön panaszt tesz.

Ön dönthet úgy, hogy ehhez nem járul hozzá, de ha felfedhetjük a személyazonosságát az érintett hatóságok előtt, az bizonyos esetekben megkönnyítheti számunkra, hogy feldolgozzuk a panaszát.

Felhatalmazza-e a Bizottságot, hogy személyazonossági adatait az információcsere során azoknak a hatóságoknak a tudomására hozza, amelyek ellen Ön panasszal él? (kötelező)

Kattintson a Benyújtás gombra, ha el kívánja küldeni panaszát az Európai Bizottságnak.

A panasz kézhezvételét követően a Bizottság:

 • nyilvántartásba veszi az Ön panaszát és 15 munkanapon belül visszaigazolja Önnek a panasz kézhezvételét;
 • a következő 12 hónap folyamán kiértékeli a panaszban foglaltakat (ha a panaszban ismertetett probléma különösen összetett, a folyamat ennél hosszabb időt is igénybe vehet);
 • indokolt esetben javasolja, hogy az Ön panaszát irányítsák át az ügy kezelésére legalkalmasabb problémamegoldó szolgálathoz;
 • tájékoztatja Önt a panasz feldolgozásának aktuális állásáról.