Siden findes på følgende sprog:

Klageformular ved overtrædelse af EU-retten

1. Om denne klageformular

På denne side kan du indgive en klage over et medlemslands overtrædelse af EU-lovgivningen.

Vær dog opmærksom på, at Kommissionens tiltag i forbindelse med din klage sandsynligvis ikke vil løse dit personlige problem direkte:

 1. Kommissionen har ikke pligt til at indlede formelle overtrædelsesprocedurer – heller ikke selv om den vurderer, at der er sket en overtrædelse.
 2. Hvis Kommissionen vælger at følge formelt op på din klage, er det med et overordnet formål – nemlig at sikre, at lovene i det pågældende medlemsland bringes i fuld overensstemmelse med EU-retten og anvendes korrekt.
  Hvis EU-Domstolen bekræfter, at EU-retten er blevet overtrådt, skal det pågældende medlemsland tage skridt til at afhjælpe overtrædelsen.

For at få løst dit personlige problem direkte eller få tilkendt kompensation, skal du skride til handling lokalt i det pågældende medlemsland.

 • Hvis dit problem kun kan løses ved, at en national afgørelse annulleres, skal du gå til de nationale domstole.
 • Hvis du søger erstatning for skader, er det kun de nationale domstole, der har beføjelse til at beordre myndighederne inden for deres jurisdiktion til at tilkende dette.

Fristerne for at anlægge en sag i henhold til national ret suspenderes ikke ved at indgive en klage til Kommissionen.

Hvis du har brug for mere direkte rådgivning, kan du kontakte vores oplysningstjeneste.

 • (påkrævet)

Bemærk: Felter med en asterisk ((påkrævet)) skal udfyldes.

Særlig databeskyttelseserklæring

Ansvarsfraskrivelse vedrørende brexit

 

2. Oplysninger om klager

Kommissionen kan modtage e-mails fra en "certificeret e-mailtjeneste" (f.eks. ...@pec.it), men af tekniske årsager kan vi ikke sende svar til en certificeret e-mailadresse. Du skal derfor angive en standardiseret e-mailadresse og/eller en postadresse i klageformularen, så vi kan svare dig.

Jeg indgiver denne klage på vegne af …(påkrævet)

Oplysninger om repræsentanten
Dine oplysninger / Klagerens oplysninger

Hvem er Kommissionens officielle kontaktperson ved al korrespondance om din klage? (påkrævet)

 

3. Oplysninger om den myndighed eller det organ, du klager over

 

4. Nationale foranstaltninger, som mistænkes for at overtræde EU-retten

Angiv de nationale foranstaltninger (nationale love eller lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger), som du mener strider mod EU-retten, og præciser, hvorfor du mener det.


EU-lov, som du mener er blevet overtrådt

EU-love (f.eks. traktater, forordninger, direktiver, afgørelser) eller principper, der ligger til grund for EU-retten.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken EU-lov det drejer sig om, kan du kontakte Dit Europa – Råd og vink.


 

5. Beskrivelse af problemet


Modtager det pågældende medlemsland (eller kan det i fremtiden modtage) EU-finansiering på det område, du klager over? (påkrævet)

Vedrører din klage en overtrædelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder(påkrævet)


 

6. Dokumentation

Angiv eventuelle bilag eller dokumentation, som du – efter anmodning – vil kunne sende til Kommissionen.

Du kan ikke vedlægge dokumenter i denne fase, men måske beder vi dig senere om at sende dokumenterne, hvis det er nødvendigt.


 

7. Tidligere forsøg på at løse problemet

Obs!

Den eneste måde, du kan få løst dit personlige problem direkte eller få tilkendt kompensation på, er ved at lægge sag an i det pågældende medlemsland. Det kan en formel overtrædelsesprocedure indledt af Kommissionen ikke hjælpe dig med.

Har du allerede truffet foranstaltninger i det pågældende medlemsland for at forsøge at løse problemet? (påkrævet)

Hvilke foranstaltninger har du allerede truffet? (påkrævet)

Hvorfor har du ikke truffet nogen foranstaltninger for at løse dit problem i det pågældende medlemsland? (påkrævet)

Obs!

Overvej at træffe foranstaltninger i det pågældende medlemsland. Ved at bruge de tilgængelige nationale klagemuligheder kan du gøre dine rettigheder gældende direkte og personligt.

Har du allerede kontaktet en eller flere af følgende EU-institutioner eller -tjenester, der tager sig af denne slags problemer?

 • (læs mere)

Indtast referencenummeret (format XXXX/YYYY) på din korrespondance med Europa-Parlamentet:

Indtast referencenummeret (format XXXX/YYYY/AB) på din korrespondance med den Europæiske Ombudsmand:

Indtast referencenummeret på din korrespondance med Europa-Kommissionen:

Indtast referencenummeret (format XXXX/YY/CC) på din korrespondance med SOLVIT:

Er du bekendt med foranstaltninger i det pågældende land, der dækker det anliggende, du tager op i denne klage?

 

8. Gennemse oplysninger

Tjek de oplysninger, du har givet på formularen, før du sender den til EU-Kommissionen.

Hvis du vil lave ændringer på de foregående sider, kan du klikke på Tilbage.

 

9. Sikkerhedstjek

Indtast den tekst, du ser på billedet, eller klik på "Prøv igen" for at prøve en anden kode:


 

10. Tilladelse

Vi beder om din tilladelse til at oplyse din identitet til de myndigheder, du klage er rettet mod.

Du er ikke forpligtet til at give os tilladelsen, men i nogle tilfælde er det lettere for os at behandle din klage, hvis vi må oplyse din identitet.

Giver du Kommissionen tilladelse til at oplyse din identitet i sin kommunikation med de myndigheder, din klage er rettet mod? (påkrævet)

Klik på Send for at sende din klage til EU-Kommissionen.

Når Kommissionen har modtaget din klage, vil den:

 • registrere og bekræfte modtagelse af din klage inden for 15 arbejdsdage
 • vurdere din klage inden for 12 måneder (hvis spørgsmålet er særligt kompliceret, kan det tage længere tid)
 • eventuelt overdrage den til den bedst egnede problemløsningsmekanisme
 • informere dig om, hvordan det går med din klage.