Навигационна пътека

Формуляр за жалба

От тази страница можете да подадете жалба относно нарушение на правото на ЕС от страна на държава членка. Този формуляр е достъпен на 23 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част на екрана, за да промените езика.

Комисията гледа на жалбите като на важен източник на информация, който ѝ помага да открива евентуални нарушения на законодателството на ЕС.

След като получи вашата жалба, Комисията ще:

  • регистрира вашата жалба и ще потвърди получаването ѝ в срок от 15 работни дни
  • разгледа вашата жалба в срок от 12 месеца (ако въпросът е особено сложен, може да е необходимо повече време)
  • предложи жалбата да бъде прехвърлена към най-подходящата служба за разрешаване на проблема, когато това е уместно
  • ви информира за напредъка по вашата жалба.

Моля, имайте предвид, че е малко вероятно действията на Комисията в отговор на вашата жалба да доведат до пряко решение във връзка с вашата ситуация.

  1. Комисията не е длъжна да започне официално производство за установяване на нарушение – дори ако смята, че е извършено нарушение.
  2. Ако Комисията предприеме официални действия във връзка с вашата жалба, тя ще преследва обща цел – законите на въпросната държава членка да се приведат изцяло в съответствие с правото на ЕС и да се прилагат правилно.
    Ако Съдът на ЕС потвърди, че законодателството на ЕС е нарушено, държавата трябва да предприеме действия за отстраняване на нарушението.

За да намерите пряко решение във връзка с вашата ситуация или да получите обезщетение, трябва да предприемете действия в съответната държава от ЕС:

  • ако решаването на проблема изисква отмяната на решение на национално равнище, само националните съдилища могат да сторят това;
  • ако искате да получите обезщетение за щети, само националните съдилища имат правомощията да постановят властите в тяхната юрисдикция да предоставят такова.

Подаването на жалба до Комисията не води до спиране на сроковете за започване на правни действия в съответствие с националното право.

Ако се нуждаете от съвет, можете да използвате нашата услуга за запитвания.