Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Politik

Politik

Vi hjälper EU-institutionerna att ta fram och genomföra politik och lagar för bedrägeribekämpning.

Programmen finansierar tekniskt och operativt stöd till utredningar, kurser och forskning.

Myndigheten ska bekämpa storskalig internationell brottslighet som drabbar EU:s budget.

Förordning nr 883/2013, som reglerar Olafs verksamhet, utvärderas mot bakgrund av att bedrägeribekämpningen ständigt utvecklas.

Vi driver samordnade och riktade insatser för att bekämpa smuggling och bedrägerier i vissa riskområden och längs särskilda handelsrutter.

Vi samarbetar nära med EU-länderna och EU-institutionerna i policyfrågor.