Evropski urad za boj proti goljufijam

Področja delovanja

Področja delovanja

Podpora institucijam EU pri pripravi in izvajanju zakonodaje in politik na področju boja proti goljufijam.

Program financiranja za tehnično in operativno podporo preiskavam, specializirano usposabljanje in raziskovalne dejavnosti.

Ta evropski organ bo preiskoval hude oblike čezmejne kriminalitete zoper proračun EU.

Splošna presoja Uredbe 883/2013, ki ureja delo urada OLAF, v širšem okviru napredka na področju boja proti goljufijam.

Časovno omejeni koordinirani in ciljno usmerjeni ukrepi proti tihotapljenju in goljufijam na določenih tveganih področjih in/ali odkritih trgovinskih poteh.

Urad OLAF pri zadevah politike tesno sodeluje z državami in institucijami EU.