Európsky úrad pre boj proti podvodom

Politiky

Politiky

Podpora inštitúcií EÚ pri príprave a vykonávaní právnych predpisov a politík na boj proti podvodom.

Program na financovanie technickej a operačnej podpory pri vyšetrovaniach, špecializovanej odbornej prípravy a výskumných činností.

OLAF úzko spolupracuje s krajinami a inštitúciami EÚ v otázkach politických záležitostí.