Európsky úrad pre boj proti podvodom

Politiky

Politiky

Podpora inštitúcií EÚ pri príprave a vykonávaní právnych predpisov a politík na boj proti podvodom.

Program na financovanie technickej a operačnej podpory pri vyšetrovaniach, špecializovanej odbornej prípravy a výskumných činností.

Tento celoeurópsky orgán bude riešiť rozsiahlu cezhraničnú trestnú činnosť, ktorá poškodzuje rozpočet EÚ.

Celkové hodnotenie nariadenia č. 883/2013, ktorým sa v súčasnosti riadi činnosť úradu OLAF, v širšom kontexte vznikajúceho prostredia  pre boj proti podvodom.

Koordinované a cielené opatrenia s obmedzeným trvaním na boj proti pašeráctvu a podvodom v určitých rizikových oblastiach a/alebo na identifikovaných obchodných trasách.

Hodnotenie nariadenia č. 515/97, ktorým sa posúdi jeho celkové fungovanie.

OLAF úzko spolupracuje s krajinami a inštitúciami EÚ v otázkach politických záležitostí.