Oficiul European de Luptă Antifraudă

Politică

Politică

Sprijinirea instituțiilor UE în dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor antifraudă.

Program de finanțare pentru sprijin tehnic și operațional în investigații, formare specializată și activități de cercetare.

Acest organism european va combate infracțiunile transfrontaliere grave care aduc prejudicii bugetului UE.

Evaluarea generală a Regulamentului nr. 883/2013, care în prezent reglementează activitatea OLAF, în contextual mai larg al unui cadru antifraudă în evoluție.

Acțiuni coordonate și specifice cu durată limitată pentru a combate contrabanda și frauda în anumite zone de risc și/sau rute comerciale identificate.

OLAF colaborează îndeaproape cu statele membre și instituțiile UE pe aspecte de politică.