Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Polityka

Polityka

Wspieranie instytucji UE przy opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i strategii politycznych służących zapobieganiu nadużyciom finansowym

 

Program dofinansowujący zaplecze techniczne i operacyjne dla dochodzeń, a także szkolenia i działalność badawczą

Ten ogólnoeuropejski organ będzie zwalczać przestępczość transgraniczną na dużą skalę narażającą na straty budżet UE.

Ogólna ocena rozporządzenia 883/2013, które obecnie reguluje pracę OLAF-u, w świetle postępu w walce z nadużyciami.

Skoordynowane i ukierunkowane operacje prowadzone w wyznaczonym czasie służą zwalczaniu przemytu i nadużyć finansowych w niektórych obszarach wysokiego ryzyka i na określonych szlakach handlowych.

OLAF ściśle współpracuje z krajami UE i instytucjami UE w kwestiach strategicznych.