Europees Bureau voor fraudebestrijding

Beleid

Beleid

Olaf ondersteunt de EU-instellingen bij het ontwikkelen en toepassen van wetgeving tegen fraude.

Programma voor de financiering van technische en operationele recherche-ondersteuning, gespecialiseerde opleiding en onderzoek. 

Deze Europese instantie zal grootschalige internationale misdrijven tegen de financiële belangen van de EU bestrijden.

Evaluatie van Verordening 883/2013 over de werkzaamheden van OLAF, gezien de evolutie op het gebied van fraudebestrijding.

Olaf werkt mee aan gecoördineerde en gerichte acties tegen smokkel en fraude in bepaalde risicogebieden en/of op bekende handelsroutes 

OLAF werkt bij beleidszaken nauw samen met EU-landen en EU-instellingen.