Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

Politika

Politika

Appoġġ għall-istituzzjonijiet tal-UE fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-politiki ta’ kontra l-frodi.

Programm ta' finanzjament għall-appoġġ ta' investigazzjoni teknika u operazzjonali, taħriġ speċjalizzat u attivitajiet ta' riċerka.

Dan il-korp mal-Ewropa kollha se jindirizza r-reati kriminali transfruntieri, fuq skala kbira kontra l-baġit tal-UE.

Il-valutazzjoni ġenerali tar-Regolament 883/2013, li bħalissa jirregola l-ħidma tal-OLAF, fil-kuntest usa tal-evoluzzjoni ta' panorama kontra l-frodi.

Azzjonijiet koordinati u mmirati ta’ żmien limitat kontra l-kuntrabandu u l-frodi f’ċerti oqsma riskjużi u/jew fuq rotot kummerċjali identifikati.

L-evalwazzjoni tar-Regolament 515/97 li se tivvaluta l-funzjonament ġenerali tar-Regolament. 

OLAF jikkoopera mill-qrib mal-pajjiżi u l-istituzzjonijiet tal-UE u dwar kwistjonijiet ta' politika.