Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Politikker

Politikker

Støtte til EU-institutionerne i udviklingen og gennemførelsen af politikker for forebyggelse og afsløring af svig.

Finansieringsprogrammer for teknisk og operationel efterforskningsstøtte, specialiseret uddannelse og forskningsaktiviteter

Denne EU-myndighed skal efterforske og retsforfølge organiseret, grænseoverskridende kriminalitet, der skader EU's budget.

Den samlede vurdering af forordning 883/2013, som i øjeblikket fastlægger OLAF's arbejde set på baggrund af udviklingen inden for bekæmpelse af svig.

Koordinerede og målrettede initiativer af begrænset varighed med det formål at bekæmpe smugling og svig på visse risikobetonede områder og/eller udpegede handelsveje.

OLAF arbejder tæt sammen med EU-landene og EU-institutionerne om politiske spørgsmål.