Evropský úřad pro boj proti podvodům

Politika

Politika

Podporujeme orgány EU v rozvoji a provádění právních předpisů a politik zaměřených na boj proti podvodům

Programy financování odborné a provozní podpory vyšetřování, specializovaných školení a výzkumné činnosti.

Tento celoevropský subjekt bude řešit přeshraniční trestnou činnost velkého rozsahu, která poškozuje rozpočet EU.

Celkové zhodnocení nařízení č. 883/2013, které v současnosti upravuje činnost úřadu OLAF, v širším kontextu vznikajícího rámce pro boj proti podvodům.

Koordinované, cílené, časově omezené akce namířené proti pašování a podvodům v některých rizikových oblastech nebo na identifikovaných obchodních trasách.

OLAF úzce spolupracuje na politických otázkách s členskými státy a institucemi EU.