Evropský úřad pro boj proti podvodům

Politika

Politika

Podporujeme orgány EU v rozvoji a provádění právních předpisů a politik zaměřených na boj proti podvodům

Programy financování odborné a provozní podpory vyšetřování, specializovaných školení a výzkumné činnosti.

OLAF úzce spolupracuje na politických otázkách s členskými státy a institucemi EU.