Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Samarbete med EU-institutionerna och EU-länderna

Samarbete med EU-institutionerna och EU-länderna

Vi samarbetar nära med EU-länderna och EU-institutionerna i policyfrågor.