Evropski urad za boj proti goljufijam

Sodelovanje z institucijami EU in državami članicami

Sodelovanje z institucijami EU in državami članicami

Urad OLAF pri zadevah politike tesno sodeluje z državami in institucijami EU.