Európsky úrad pre boj proti podvodom

Spolupráca s inštitúciami EÚ a členskými štátmi

Spolupráca s inštitúciami EÚ a členskými štátmi

OLAF úzko spolupracuje s krajinami a inštitúciami EÚ v otázkach politických záležitostí.