Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Współpraca z instytucjami UE i państwami członkowskimi

Współpraca z instytucjami UE i państwami członkowskimi

OLAF ściśle współpracuje z krajami UE i instytucjami UE w kwestiach strategicznych.