Europees Bureau voor fraudebestrijding

Samenwerking met EU-instellingen en lidstaten

Samenwerking met EU-instellingen en lidstaten

OLAF werkt bij beleidszaken nauw samen met EU-landen en EU-instellingen.