Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Kopīgs darbs ar ES iestādēm un dalībvalstīm

Kopīgs darbs ar ES iestādēm un dalībvalstīm

OLAF cieši sadarbojas ar ES valstīm un iestādēm jautājumos, kas saistīti ar politiku.