Europski ured za borbu protiv prijevara

Suradnja s institucijama EU-a i državama članicama

Suradnja s institucijama EU-a i državama članicama

OLAF u pogledu strateških pitanja usko surađuje s državama članicama i institucijama EU-a.