Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Samarbejde med EU-institutioner og medlemslande

Samarbejde med EU-institutioner og medlemslande

OLAF arbejder tæt sammen med EU-landene og EU-institutionerne om politiske spørgsmål.