Evropski urad za boj proti goljufijam

Urad OLAF in državljani

Urad OLAF in državljani

Prijava goljufij uradu OLAF anonimno in v kateremkoli jeziku EU.

Vloga za finančna sredstva za tehnično in operativno podporo za preiskave, specializirano usposabljanje in raziskovalne dejavnosti.

Oddaja ponudb za razpisana javna naročila urada OLAF.

Oddaja vlog za zaposlitev in delovno prakso v uradu OLAF.

Urad OLAF v celoti spoštuje varstvo osebnih podatkov.

Če se čutite prizadeti zaradi preiskave urada OLAF, se lahko pritožite neposredno uradu OLAF.

Povratne informacije deležnikov v zvezi s politikami boja proti goljufijam.