Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Dla obywateli i firm

Dla obywateli i firm

Zgłoś OLAF-owi nadużycie, anonimowo, w dowolnym języku urzędowym UE.

Ubiegaj się o dofinansowanie zaplecza technicznego i operacyjnego dla dochodzeń, szkoleń i działalności badawczej.

Złóż ofertę i wygraj przetarg na zamówienie OLAF-u.

Sprawdź, jak możesz ubiegać się o pracę i staż w OLAF-ie.

Sprawdź, jak możesz ubiegać się o pracę i staż w OLAF-ie.

Jeśli jesteś objęty dochodzeniem OLAF-u, możesz złożyć skargę bezpośrednio do OLAF-u.

Opinie dotyczące polityki zwalczania nadużyć.