Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF en u

OLAF en u

U kunt bij OLAF anoniem en in elke werktaal van de Unie aangifte doen van fraude. 

Subsidies voor technische en operationele recherche-ondersteuning, gespecialiseerde opleiding en onderzoek.

Dien uw offerte in voor een contract met OLAF.

Solliciteren naar een baan of stage bij OLAF

OLAF beschermt uw persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over een onderzoek van OLAF? Dien die die dan rechtstreeks bij OLAF in.

Ontvangen feedback over het antifraudebeleid