Europski ured za borbu protiv prijevara

OLAF i vi

OLAF i vi

Prijavite prijevare OLAF-u anonimno na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Prijavite se za financijska sredstva za tehničku i operativnu podršku istragama, specijalizirano osposobljavanje i istraživačke aktivnosti.

Dostavite ponudu za sklapanje ugovora s OLAF-om.

Provjerite kako se možete prijaviti za posao i stažiranje u OLAF-u.

OLAF je potpuno posvećen zaštiti osobnih podataka.

Ako se istraga OLAF-a odnosi na Vas možete žalbu uputiti izravno OLAF-u.

Povratne informacije u vezi s politikama borbe protiv prijevara.