Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAF ja sinä

OLAF ja sinä

OLAFille voi ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömänä ja millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Hae rahoitusta teknisten ja operatiivisten tutkintavalmiuksien parantamista, erityiskoulutusta ja tutkimusta varten.

Tee tarjous OLAFin avaamassa tarjouskilpailussa.

Työ- ja harjoittelumahdollisuudet OLAFissa.

OLAF on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

Tutkinnan kohteena oleva henkilö voi tehdä valituksen suoraan OLAFille.

Petostentorjuntapolitiikkaan liittyvää palautetta kansalaisilta ja sidosryhmiltä.