Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF ja Teie

OLAF ja Teie

OLAFile pettusest teatamine – anonüümselt ja mis tahes ELi ametlikus keeles.

Taotlege rahastamist uurimisega seotud tehnilise ja tegevustoetuse, erikoolituste ning teadusuuringute jaoks.

Esitage pakkumus, et võita OLAFiga sõlmitav leping.

Uurige, kuidas taotleda töö- või praktikakohta OLAFis.

OLAF on täielikult pühendunud Teie isikuandmete kaitsele.

Kui Teid hõlmab juurdlus, võite kaebuse esitada otse OLAFile.

Pettusevastase poliitika kohta esitatud tagasiside.