Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF και Εσείς

Η OLAF και Εσείς

Μπορείτε να καταγγείλετε απάτη στην OLAF, ανώνυμα, σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πώς να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης για τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη  ερευνών, ειδικευμένη κατάρτιση και έρευνα.

Υποβολή προσφοράς με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την OLAF.

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες εργασίας και πρακτικής άσκησης στην OLAF.

Η OLAF δεσμεύεται απόλυτα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν θίγεστε από έρευνα, μπορείτε να υποβάλετε απευθείας καταγγελία στην OLAF.

Παρατηρήσεις σε σχέση με τις πολιτικές καταπολέμησης της απάτης.