Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF og dig

OLAF og dig

Anmeld svig anonymt til OLAF på et hvilket som helst EU-sprog.

Søg om finansiering af teknisk og operationel efterforskningsstøtte, specialiseret uddannelse og forskningsaktiviteter.

Afgiv et bud for at få tildelt en kontrakt med OLAF.

Se, hvordan du kan søge om job og praktikophold i OLAF.

OLAF gør sit fulde for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis du er berørt af en OLAF-undersøgelse, kan du indgive en klage direkte til OLAF.

Feedback om politikker for bekæmpelse af svig.