Европейска служба за борба с измамите

OLAF и вие

OLAF и вие

Съобщете на OLAF за измама анонимно на който и да е от официалните езици на ЕС.

Кандидатствайте за финансиране за техническа и оперативна помощ за разследвания, специализирани обучения и изследователски дейности.

Участвайте в търг на OLAF.

Вижте как можете да кандидатствате за работа или стаж в OLAF.

OLAF е ангажирана изцяло със защитата на вашите лични данни.

Ако сте засегнат от разследване, можете да подадете жалба директно до OLAF.

Коментари във връзка с политиките за борба с измамите.